ოფისი:
ი. კარგარეთელის ქ. 8
0112, თბილისი

+995 32 2 940 499
+995 32 2 958 338
577 740 499
[email protected]

წარმოება:
თ. ერისთავის ქ. 2
0192, თბილისი

+995 32 2 699 675
597 140 714
[email protected]

შეგვეხმიანეთ